مدیر عامل شرکت توسعه پرواز شهرستان مهریز گفت: مراحل ساخت باند فرودگاه اختصاصی مهریز به طول هزار و ۶۰۰متر و عرض ۲۵متر مربع تکمیل شده است و ظرفت ۵۰ فروند هواپیمای آموزشی را دارد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، عبدالرسول حسینی نسب مدیر عامل شرکت توسعه پرواز شهرستان مهریز در نشستی با فرماندار این شهرستان گفت: نخستین فرودگاه اختصاصی کشور با زمینی به مساحت ۹۸ هکتار شامل باند فرودگاه، آشیانه و سه ساختمان اداری و با هدف آموزش پرواز‌های سبک، دونفر و تاکسی پرواز تا پایان مهرماه در این شهرستان به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود:  باند فرودگاه به طول هزار و ۶۰۰متر و عرض ۲۵متر مربع مراحل ساخت آن تکمیل شده است.

وی تصریح کرد: این فرودگاه شامل دو آشیانه در محساحت ۲هزار و ۶۰۰ و یک هزار متر مربع که ۸۰ درصد پشرفت فزیکی داشته و سه ساختمان اداری با مساحت ۴هزار ۲۰۰متر مربع در حال تکمیل مراحل عمرانی است

حسینی نسب ادامه داد: تنها فرودگاه اختصاصی مهریز ظرفت ۵۰ فروند هواپیمای آموزشی را دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خوب این فرودگاه عنوان کرد: مهم‌ترین اصل برای یک فرودگاه امنیت، جایگاه سوخت گیری مناسب و مکان فنی مناسب است که در این فرودگاه دیده و عملی شده است.

مدیر عامل شرکت توسعه پرواز به بیان مشکلات این فرودگاه پرداخت و افزود: آسفالت نبودن قسمت زیادی از این فرود گاه و تأمین آب مورد نیاز بالغ بر یک میلیون تومان هزینه در بر خواهد داشت.