سرپرست دانشجویان بین‌المللی دانشگاه یزد گفت: سامانه پذیرش دانشجویان مجارستانی برای تحصیل در دانشگاه‌های ایران برای دریافت درخواست بورس تحصیلی متقاضیان مجار برای تحصیل در دانشگاه های ایران ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سامانه پذیرش دانشجویان مجارستانی برای تحصیل در دانشگاه‌های ایران طراحی و همزمان با کنفرانس روسای دانشگاه‌های ایران- مجارستان در یزد منتشر شد.

محمد فرشی سرپرست دانشجویان بین‌المللی دانشگاه یزد با اعلام این خبر گفت: با توجه به توافقات صورت گرفته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجارستان در خصوص اختصاص بورس تحصیلی به متقاضیان هر دو ملیت برای تحصیل در کشور مقابل، این وبسایت برای دریافت درخواست بورس تحصیلی متقاضیان مجار برای تحصیل در دانشگاههای ایران ایجاد شده است.

وی افزود: مدارک و اطلاعات لازم از طریق سایت https://admission.yazd.ac.ir/iran-hungary به صورت آنلاین دریافت شده و نتیجه بررسی درخواست نیز از طریق ایمیل و وبسایت به متقاضیان اعلام خواهد شد.

وی یادآور شد: لیست دانشگاهها و رشته‌های تحصیلی موجود در وبسایت موجود است و متقاضیان امکان انتخاب سه اولویت (رشته/دانشگاه) برای تحصیل دارند که بر مبنای اولویت متقاضیان درخواست‌ها بررسی شده و متقاضی در بالاترین اولویت پذیرش شده انتخاب می‌گردد.