دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: ایجاد رشته کارشناسی ارشد در حوزه حقوق کودکان برای تربیت نیروهای زبده از جمله نیازهایی است که باید در کشور پیگیری و اقدام شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کنفرانس تخصصی حقوق کودک در یزد افزود: یکی از مهمترین زوایای حقوق بشر رعایت حقوق این قشر در جامعه و خانواده است که باید با همکاری بخش های مختلف برای تحقق کامل آن اقدام کرد.

وی ادامه داد: کودکان به خاطر شرایط سنی بیشتر از سایر گروه های جمعیتی در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند، باید برای پیشگیری از آن تمام دستگاه های اجرایی بیش از گذشته وظایف خود را انجام دهند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری تصریح کرد: بهره مندی کودکان از آموزش و همچنین مصونیت در برابر برنامه های فضای مجازی از جمله مسائل مهمی است که باید تصمیم گیران و تصمیم سازان به آن حساسیت نشان دهند.

عباسی تصریح کرد: هم اکنون 30 درصد جمعیت ایران که حدود 23 میلیون نفر کودک هستند، توسط 16 دستگاه اجرایی عضو مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای خدمت به آنها اقدام می شود.

وی بیان داشت: ایجاد رشته کارشناسی ارشد در حوزه حقوق کودکان برای تربیت نیروهای زبده از جمله نیازهایی است که باید در کشور پیگیری و اقدام شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه فضای مجازی کودکان را به شدت تهدید می کند بر نظارت و کنترل آن برای پیشگیری از آسیب ها و ناهنجاری ها تاکید کرد.