رییس دانشگاه یزد گفت: رشته های مهندسی با توجه به تحولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدصالح اولیاء رئیس دانشگاه یزد در آیین آغاز به کار بیست و هفتمین گردهمایی مهندسی برق ایران با یادآوری اهمیت رشته مهندسی برق به دلیل تاثیرگذاری آن در جامعه گفت: رشته های مهندسی با توجه به تحولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با قدردانی از استقبال دانشگاهیان و چهره های برجسته علمی و اجرایی ملی و استانی از این گردهمایی محور اصلی آن را الکترونیک، قدرت، کنترل، مخابرات، صنعت و اقتصاد برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی عنوان کرد.