رئیس اداره شهرستان اصفهان از اشتغال بیش از 2 هزار و800 نفر از مهارت آموختگان مراکز دولتی و آموزشگاه های آزاد شهرستان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، احمدرضا منتظری گفت: بیش از 2 هزار و 800 نفر از مهارت آموختگان بخش های دولتی و غیر دولتی شهرستان اصفهان در سال 97 در اصفهان اشتغال یافتند.

وی افزود: با هدف فراهم سازی زمینه های اندازه گیری میزان بهره وری دوره های آموزشی و بررسی تطبیقی کمی و کیفی دوره ها متناسب با نیاز بازار کار در حال اجرا است.

منتظری گفت: اطلاع از وضعیت اشتغال مهارت آموختگان و گردآوری اطلاعات مرتبط با آن ، نقطه آغازی برای ایجاد یک تحول جدید و حرکتی سازنده برای پیاده سازی اقدامات اصلاحی به منظور توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای و ارائه هر گونه خدمات راهنمایی آموزش و مشاوره شغلی و مهارت آموزی ارزنده می باشد که با توجه به اهمیت موضوع از سال 1393 رهگیری وضعیت مهارت آموختگان آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره شهرستان اصفهان گفت: وضعیت اشتغال تعداد 14 هزار و 700 نفر از مهارت آموختگان قبول شده نهایی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگاههای آزاد شهرستان اصفهان از طریق تماس تلفنی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد 2 هزار و 800 نفر مشغول بکار شده اند . این آمار نشان دهنده این موضوع است که 19% از مهارت آموختگان جذب بازار کار گردیده اند.