طرح مبارزه با بیماری سالک در چهار مرحله تا شهریورماه در ورزنه انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، طرح مبارزه با بیماری سالک و لانه کوبی موش صحرایی با همکاری بسیج و مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در ورزنه آغاز شد.

طرح مبارزه با بیماری سالک وموش های صحرایی با همکاری بسیج و مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در شهر ورزنه، در بیش از200 هکتار از اراضی این شهرلانه کوبی و طعمه گذاری شد.

گفتنی است؛ طرح مبارزه با جوندگان به صورت لانه کوبی و طعمه گذاری در کانون های اصلی این استان تا شعاع 500 متری مناطق مسکونی اجرا می شود.