فساد مالی یکی از پیمانکاران شهرداری کرج با هوشیاری دستگاه‌های نظارتی این شهرداری کشف شد.

به گزارش خبرگزاری موج، شهرداری کرج در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با هوشیاری و همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی شهرداری کرج، فساد مالی پیمانکار تأمین منابع انسانی کشف و از سوی مرجع قضائی در حال رسیدگی است.

فساد مذکور هیچ‌گونه بار مالی برای پرسنل زیر مجموعه پیمانکار تأمین نیروی انسانی نداشته و منابع در مرحله برگشت به شهرداری کرج است.