معاونت آموزش وپرورش شهرستان خمینی شهر گفت:همانگونه که همیار پلیس در رفتار والدین تاثیر دارد همیار قرآنی نیز بازدارنده گناه در بین خانواده هاست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج خمینی شهر، علیرضا توکلی در دیدار دوستانه ای با مدیر عامل مجموعه قرآنی دارالقرآن اهلبیت (ع تاکید کرد:عمل به قرآن از حفظ قرآن اهمیت بیشتری دارد و وجود یک همیار قرآنی در خانواده می تواند باعث اجرای آیات الهی باشد.

وی ضمن تشکر از اقدامات مجموعه قرآنی اهلبیت (ع)اظهارکرد:سال گذشته موسسه ثامن اصفهان مدرسه قرآنی دایر کرد که برای جذب دانش آموز به این مرکز به دلیل برون سپاری با مشکل مواجه بودیم.

معاونت پرورشی آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر با ابراز خوشحالی از تشکیل مدرسه قرآنی اهلبیت (ع)در شهرستان خمینی شهر افزود:دریک مدرسه قرآنی باید زمان به گونه ای باشد که دانش آموز بتواند هم برای درس وهم قرآن فرصت کافی داشته باشد.

توکلی با اشاره به این موضوع که خانواده های شهر خمینی شهر پیگیر حفظ قرآن فرزندان خود هستند و با همت وپشتکار آن را به پایان می رسانند اضافه کرد:حفظ قرآن بسیار عالی ومایه مباهات است اما عمل به قرآن از خود حفظ قرآن بیشتر حائزاهمیت است ومی توان آن را به صورت عملی برای دانش آموزان اجرا کرد که از مهم ترین آنها دروغگویی وصبر است.

معاونت پرورشی آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر تصریح کرد:همانگونه که طرح همیار پلیس در مدارس واز سنین کودکی مطرح شد باید در هر خانه یک همیار قرآنی نیز وجود داشته باشد که خود این می تواند یک عامل بازدارنده از گناه برای اعضای خانواده باشد.

وی در پایان تاکید کرد:می توان مدرسان مربوط به قرآن را توجیه کرد که علاوه برآموزش حفظ قرآن دانش آموزان  را عامل به قرآن کردکه نتیجه آن فراگیر شدن فرامین ودستورات الهی و کاربردی شدن آیات قران درتمام عرصه های زندگی است.

به گزارش موج ، معاونت پرورشی آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر از بزرگترین قرآن طلقی جهان  نیز بازدیدی  به عمل آورد.