مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان ازارسال 3000 تخته فرش توسط کمیته امداد اصفهان به مناطق سیل‌زده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمدرضا متین پورگفت: 3000 تخته فرش توسط کمیته امداد اصفهان از محل کمک‌های نقدی خریداری و به مناطق سیل زده گلستان، لرستان و خوزستان ارسال شد.

وی بابیان اینکه بحران اولیه سیل تا حدود زیادی فرونشسته است، افزود: پس‌ازاین مرحله بازسازی مناطق سیل‌زده و بازگرداندن مردم آسیب‌دیده به زندگی طبیعی، آغاز می‌شود و کمیته امداد و مردم نیکوکار اصفهان در این شرایط نیز همراه و کمک‌حال هم‌وطنان خود خواهند بود.

وی با اشاره به برنامه‌های کمیته امداد اصفهان برای مرحله بازسازی مناطق آسیب‌دیده، گفت: در گام اول 3000 تخته فرش ماشینی از محل کمک‌های نقدی مردم به سیل‌زدگان خریداری و به مقصد استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان ارسال شد.

محمدرضا متین پوربا اشاره به پیشتازی مردم نیکوکار استان در یاری‌رساندن به هم‌وطنان سیل‌زده، یادآور شد: 13.5 میلیارد تومان تاکنون توسط این نهاد در این زمینه جمع‌آوری و ارسال‌شده است.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان بابیان اینکه جمع‌آوری کمک برای مناطق سیل‌زده کماکان ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: در مرحله بازسازی بیش از هر چیز به نقدینگی، لوازم‌خانگی در کنار مصالح ساختمانی نیاز است و امیدواریم، همان‌گونه که مردم نیکوکار استان تا به امروز به یاری هم‌وطنان خود شتافته‌اند از این به بعد نیز آن‌ها را در مرحله بازسازی و عادی‌سازی همراهی کنند.