عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعراب مدعی در ساحل جنوبی نیز به خوبی می‌دانند که کوبیدن به طبل‌های توخالی راهی به جایی ندارد، گفت: در تاریخ باستان و معاصر، جهانیان همواره در خوانش خود از این آبراه آن را به ایرانیان و سرزمین ایران و پارس نسبت داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، حسین هاشمی‌تختی ضمن گرامیداشت روز ملی خلیج فارس با اشاره به اینکه نوار ساحلی شمال خلیج فارس نقطه شروع و خاستگاه تمدنی اظهار داشت: ساحل شمالی خلیج فارس و کرانه های آن، ارتباطی تنگاتنگ با تمدن‌های بین‌النهرین و ... داشته‌اند.

وی ادامه داد: در تاریخ باستان و معاصر، جهانیان همواره در خوانش خود از این آبراه آن را به ایرانیان و سرزمین ایران و پارس نسبت داده‌اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعراب مدعی در ساحل جنوبی نیز به خوبی می‌دانند که کوبیدن به طبل‌های توخالی راهی به جایی ندارد، گفت: در تاریخ باستان و معاصر، جهانیان همواره در خوانش خود از این آبراه آن را به ایرانیان و سرزمین ایران و پارس نسبت داده‌اند.

هاشمی تختی با بیان اینکه ایران اسلامی همواره در نهایت احترام به همسایه‌های جنوبی، به امنیت جامع، پایدار و سامانمند خلیج فارس نگاه داشته است، گفت: ادامه مطرح‌سازی نام خلیج‌فارس و تاکید بر حقانیت این نام در مجامع علمی و سیاسی و حقوقی بین‌المللی با تکیه بر اسناد تاریخی همواره باید در دستور کار باشد.

وی افزود: اقتدار جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی خلیج فارس سبب امنیت، صلح پایدار و پیشرفت منطقه است و حضور بیگانگان هیچ وقت سازنده، راهگشا و افزاینده امنیت نبوده و این راه همگان به خوبی می‌دانیم.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی جشنواره خلیج فارس را از ابتکارات و رویدادهای خوب دانست و افزود: آموزش و پرورش و بخش‌های آموزش عالی باید توجه بیشتری به بیان مفاهیم مرتبط با خلیج‌فارس، تاریخ، تمدن و فرهنگ متاثر از آن داشته باشند.