مدیر شهرداری منطقه دو سنندج از لکه گیری و آسفالت 32 هزار مترمربع از محلات و معابر سطح منطقه خبر داد و اعلام کرد: عملیات ترمیم، بهسازی و روکش آسفالت سطح معابر شهری در راستای تامین ایمنی، رفاه و آسایش شهروندان سهولت در تردد وسائط نقلیه و ساماندهی و بهسازی معابر انجام شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، عرفان فتحی در جمع خبرنگاران  گزیده ای از اقدامات  سال گذشته این منطقه را تشریح نمود.

مدیر شهرداری منطقه دو سنندج اظهار داشت : یکی از مهم ترین مطالبات و درخواست های شهروندان از مدیران شهری بحث آسفالت و بهسازی معابر است.

 فتحی بیان کرد: سال گذشته و در راستای آسفالت وبهسازی  معابر اقدام لازم در خصوص انجام تعهدات گذشته صورت گرفته است.

وی از لکه گیری و آسفالت  32 هزار مترمربع از محلات و معابر سطح منطقه در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: عملیات ترمیم، بهسازی و روکش آسفالت سطح معابر  شهری در راستای تامین ایمنی، رفاه و آسایش شهروندان سهولت در تردد وسائط نقلیه و ساماندهی و بهسازی معابر انجام شده است.

مدیر شهرداری منطقه دو سنندج انجام 182 متر تخریب جدول، 3 هزار و 63 متر جدول گذاری، 504 متر احداث کانیوا و پیاده روسازی کف فرش و سنگ فرش به متراژ یک هزار و 137 مترمربع صورت گرفته است.

وی در حوزه شهرسازی نیز بیان کرد: پارسال تعداد 158 پروانه صادر شده که شامل: 44 مورد پروانه ساختمان، 40 مورد تخریب و نوسازی، 25 مورد تغییر نقشه، 16 مورد تعمیرات، 11 فقره تمدید پروانه ساختمان، 9 فقره اضافه اشکوب، 4 فقره تبدیل، 3 مورد تجدید پروانه، 3 فقره حصارکشی، 2 فقره دیوار کشی و یک مورد تغییرات بوده است.

مدیر شهرداری منطقه دو سنندج همچنین بیان کرد: تعداد یک هزار و 135 گواهی نیز شامل: 849 مورد پاسخ استعلام، 223 مورد عدم خلاف، 62 مورد پایان عملیات ساختمان و یک مورد بلامانع شعرسازی صادر شده است.