2 کشتی گیر اصفهانی به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری موج  اصفهان، علیرضا اسدی و عباس مهدیزاده 2 کشتی گیر اصفهانی به همراه کشتی گیرانی از سراسر کشور به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان دعوت شدند.

علیرضا اسدی و عباس مهدیزاده از اصفهان به همراه کشتی گیرانی از سراسر کشور در وزنهای 55 ، 60 ، 63 ، 67 ، 72 ، 77 ، 82 ، 87 ، 97 و 130 کیلوگرم حضور دارند.

در این اردو محمد بنا به عنوان سرمربی ، ناصر نوربخش، ایرج اسفندیاری فر، رسول جزینی، بهروز حضرتی پور، عزیز ناقوسی، عادل بالی تبار به عنوان مربیان ، رامین امیرساسان متخصص تغذیه ، ماساژور: محمد علیزاده، رضا اسماعیلی و آنالیزور داوری: مهدی آقاولی و حسام الدین جعفری به عنوان سرپرست این تیم را همراهی می کنند.

گفتنی است؛ اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای شرکت در رقابت های جهانی قزاقستان و گزینشی المپیک روزهای 14 تا 24 اردیبهشت در خانه کشتی عبداله موحد تهران برگزار می شود.