مهرداد سالاری با تأکید بر نگاه مردم محور کارکردی شوراها، گفت: باید از ظرفیت شوراها برای رفع مشکلات مردم و توسعه شهرها و روستاها استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در همایش روز ملی شوراها با تأکید بر این مهم که شوراها پل ارتباط ارتباطی بین مردم و مسئولان باشند، ابراز داشت: نگاه مداخله گرانه شوراها درگذشته، امروزه جای خود را به همکاری داده و ما امیدواریم این فرهنگ‌سازی سبب فعالیت شهرداران مقتدر در استان کرمانشاه باشد.

مهرداد سالاری در ادامه رونق تولید را یکی از راهبردهای اصلی کشور در سال 98 عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: کارکرد اصلی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای کرمانشاه می‌بایست در مسیر تحقق این راهبرد برنامه‌ریزی و اجرایی گردد.