عضو شورای اسلامی شهر نوشهر گفت: شوراهای شهر و روستا یکی از نهادهای موثر در پیشبرد برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی و فرهنگی هر شهر و روستا هستند.

جمیله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مازندران خبرگزاری موج، ضمن تبریک ۹ اردیبهشت روز شوراها افزود: مهارت کار تیمی و مشورت پذیری، شجاعت و صداقت،جامع نگری و دوری از بخشی نگری بخشی از مهارتهای لازم برای اعضای شوراست.

سخنگوی شورای اسلامی شهر نوشهر  گفت: موفقیت شوراها در سایه اتحاد ، تعامل و همفکری بین اعضا حاصل می گردد و هر میزان تفاهم و همدلی مجموعه شورای شهر بیشتر باشد مطمئنا حرکت به سمت موفقیت سریعتر طی می شود.

وی تاکید  کرد:شهروندان با مشارکت خود در انتخابات ،بهترین افراد و داورانی هستند که میتوانند نسبت به عملکرد شورا قضاوت کنند.

عضو شورای اسلامی نوشهر با اشاره به اینکه موفقیت و پیشرفت شوراها میسر نمیگردد مگر در سایه تعامل و همفکری خاطر نشان کرد:هر چقدر که تعامل و همدلی و تفاهم بین اعضای شورا بیشتر باشد به همان نسبت موفقیت و پیشرفت و به تبع آن رضایت مندی شهروندان بیشتر خواهد شد و موتور توسعه و پیشرفت شهر با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد.

عضو شورای شهر نوشهر در ادامه گفت: امروزه شهر و هر محیط زندگی مدنی و اجتماعی، با شهروندان، معنی پیدا می‎کند. رابطه شهروندی با مدیریت شهری از جمله مسائل و موضوعات مهمی است که در حوزه مدیریت شهری در جهان مورد توجه قرار گرفته است.

رییس کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای اسلامی شهر نوشهر گفت: یکی از عواملی که می‌تواند به تحقق و پایداری نظام مردم‌سالاری در جامعه از طریق اجتماعات مردمی بیانجامد، توجه به حقوق شهروندی است که می‎توان دستیابی به این هدف را از سوی شوراها دنبال کرد. در یک نگاه جامع شوراها در بطن خود، کلیدواژه حقوق شهروندی، را دارا می‎باشند؛ زیرا فلسفه وجودی خود شوراها بندهایی از تحقق معیارها و مؤلفه ‌های حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر، شوراها تبلور تحقق حقوق شهروندی می‌باشند.

سخنگوی شورای شهر نوشهر در ادامه در مورد نقش شورا در جامعه بیان داشت : مشورت، یکی از ارکان مهم سلامت تصمیم‌گیری‌هاست، جامعه‌ای که سنت مشورت در آن حاکم نیست، در تب و تاب خودمحوری می‌سوزد، ولی در جامعه‌ای که در آن هم‌فکری و نظرخواهی، اصلی یقینی است و از اجزای ضروری حیات آن به شمار می‌آید، بهترین راه و کامل‌ترین مسیر در برابر افراد گشوده خواهد شد.