رییس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران از شخم و شیار 90 درصد شالیزارهای استان مازندران خبر داد و گفت:در 172 هزار و 500 هکتار آب تخت اولیه انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران رضا قربان زاده با بیان اینکه تاکنون خزانه گیری 186 هزار هکتار شالیزار مازندران انجام شد اظهار داشت : 84 درصد از این سطح هم بذرپاشی شد.

وی به کشاورزان توصیه کرد به منظور پیشگیری از خسارت احتمالی گرمای مستقیم ، 2 تا 3 روز و به صورت تدریجی برای برداشتن پوشش نایلونی اقدام کنند.

رییس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه تاکنون بیش از 20 هزارهکتار شالیزار استان بیمه شده است  از کشاورزان خواست با توجه به نوسان و افزایش دما و احتمال وقوع خسارت، برای بیمه شالیزارهای خود برنامه ریزی کنند.