مدیر طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب استان یزد گفت: هزار و 50 متر شبکه آبرسانی طی دو قرار داد در سال گذشته در برخی شهرک های تفت اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمد مهدی ثابتیان مدیر طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب استان یزد اظهار داشت:  هزار و 50 متر شبکه آبرسانی در شهرک های احرار، محسن خان، قدس و همچنین خیابان دارایی شهر تفت در سال گذشته اجرا شد.

ثابتیان گفت: عملیات لوله گذاری در 2 قرارداد انجام و ضمن لوله گذاری شبکه جمع آوری و خط اصلی فاضلاب انجام و 59 میلیارد ریال هزینه شد.

وی افزود: هزینه طرح از محل اعتبار عمرانی و با استفاده از لوله های پلی اتیلن در قطرهای 200 و 250 میلی متر انجام شد و 600 مشترک تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گرفتند.

مرکز شهرستان 50 هزار نفری تفت در 20 کیلومتری جنوب غربی شهر یزد قرار دارد.