مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان از بدهی 52 میلیاردی چهار شرکت به توزیع برق هرمزگان خبرداد و گفت: شرکت مخابرات هرمزگان یکی از اصلی ترین بدهکاران ما است که بعد برگزاری ده جلسه مستمر در خصوص نحوه ی پرداخت بدهی به نتیجه نرسیدیم. با پرداخت بدهی مخابرات می توانیم دو هزار متقاضی را برق دار کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، محمد ذاکری در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت وظیفه سنگین و فراگیر شرکت توزیع برق هرمزگان، اظهار کرد: تحت هیچ شرایطی نباید تامین پایدار مشترکین برق معطل بماند، ارائه خدمات بهینه به مشترکین اولویت مهم شرکت توزیع برق استان هرمزگان است.

وی افزود: در خصوص وصول مطالبات در سال 97 شرکت توزیع برق هرمزگان نسبت به سال ۹۶ تغییر محسوسی نداشت و این نشان‌دهنده آن است که بدهکاری مشترکین نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی با تاکید براینکه مجبور به قطع برق مشترکین بد حساب هستیم، عنوان کرد: دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به شرکت توزیع برق هرمزگان، ۷۸ میلیارد تومان بدهکار هستند که از این مبلغ، حدود ۵۲ میلیارد تومان آن مربوط به چهار شرکت مخابرات، شهرداری، آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب شهری است.

این مقام مسئول اظهار کرد: با شهرداری بندرعباس، آب منطقه‌ای و شرکت آبفا در خصوص همکاری‌ها و تهاتر در آینده به توافقاتی رسیده‌ایم اما متأسفانه با برگزاری ده جلسه مستمر هنوز به توافقی با شرکت مخابرات نرسیده و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک بتوانیم با این شرکت نیز به توافق برسیم.

وی گفت: شرکت مخابرات هرمزگان یکی از اصلی ترین بدهکاران شرکت توزیع است که بعد برگزاری ده جلسه مستمر در خصوص نحوه ی پرداخت بدهی به نتیجه نرسیدیم. با پرداخت بدهی مخابرات می توانیم دو هزار   متقاضی در انتظار را برق دار کنیم.

وی گفت: مشترکینی مثل بیمارستان ها و مراکز آموزشی به هیچ وجه در برنامه ی قطعی قرار نمی گیرند مگر در موارد استثنایی، با تمامی مشترکین تعامل سازنده ای داریم و سعی داریم در مسیر قطعی قرار نگیرند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان هرمزگان خاطرنشان کرد: برای وصول مطالبات در سال‌های گذشته از روش‌های مختلفی استفاده شد، قطع برق اولویت نخست شرکت توزیع نیست زیرا بخشی از این مشترکین خدمات عمومی ارائه می‌کنند.

ذاکری بیان کرد: استفاده از تهاتر یکی از روش‌ها در دریافت مطالبات ماست، فروش انرژی برق و فروش انشعاب دو منبع درآمدی شرکت توزیع برق است که هزینه‌های شرکت و ارائه خدمات بهینه از این طریق صورت می‌گیرد و اگر به‌موقع پرداخت شود توان شرکت در ارائه خدمات مطلوب‌تر ارتقا می‌یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان افزود: برخی از دستگاه‌ها ازجمله نهادهای نظامی برای پرداخت بدهی‌هایشان به شرکت توزیع برق از روش تهاتر استفاده کرده‌اند و شرکت آب منطقه‌ای نیز با همین روش بیش از سه میلیارد تومان از بدهی خود را پرداخت کرده اگرچه هنوز هم به این شرکت بدهکار است.

ذاکری ابراز کرد: شرکت توزیع برق استان هرمزگان هم‌اکنون بیش از 100 میلیارد تومان به پیمانکاران و تأمین‌کنندگان قطعات و لوازم موردنیاز بدهکار است که در صورت پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی مشترکین قادر به پرداخت دیون خود است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان هرمزگان تصریح کرد: میزان مطالبات شرکت توزیع برق هرمزگان تا پایان سال ۹۶ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و  94.99 درصد این مطالبات در سال ۹۷ وصول شده است.

ذاکری اضافه کرد: ۹۵ درصد از بدهی بخش خانگی، ۱۰۴ درصد مطالبات بخش عمومی، ۸۸ درصد بخش کشاورزی، ۹۹ درصد بخش صنعت معدن و ۹۰ درصد سایر مصارف وصول شد.