استاندار همدان به مناسبت روز جهانی کارگر در دیدار با جمعی از کارگران از نقش پراهمییت و تاثیرگذار آن ها در جریان کشور یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، سید سعید شاهرخی، استاندار همدان روز یکشنبه در دیدار با جمعی از کارگران استان با تبریک روز جهانی کارگر افزود: در سند سه ساله توسعه راهبردی استان همدان ، علاوه بر حفظ واحدها و اشتغال ایجاد شده، به ازای هر سال 20 هزار شغل و در مجموع 60 هزار شغل جدید و پایدار در همدان ایجاد می شود.

روز جهانی کارگر

وی با اشاره به روز جهانی کارگر نقش جامعه کارگری در توسعه و پیشرفت استان و کشور موثر است، عنوان کرد: نقش کارگران در تولید ملی و رونق تولید بی همتا است و نقش آنها جایگزین ندارند.
شاهرخی تاکید کرد: کارگران در بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی تفکرات اندیشمندان را اجرایی می کنند و اگر کارگران نباشند این فکر بی ثمر می ماند و پیشرفتی صورت نمی گیرد.

تاثیر جامعه کارگری در رونق تولید 

وی به مناسبت روز جهانی کارگر ادامه داد: کارگران با ایثار و فداکاری از جان خود مایع می گذراند و سخت ترین کارها را با روح و جان خود انجام می دهند تا جامعه پیشرفت کند.
استاندار همدان اضافه کرد: همه ما باید بر بوسه زدن به دستان کارگران افتخار کنیم و به وجود پر ارزش کارگران در همه بخش ها احترام بگذاریم.
وی با اشاره به اینکه کارگران همچون یک نگین در جامعه می درخشند، خاطرنشان کرد: این قشر از جامعه مشاغل سخت و زیان آوری را مدیریت می کنند.
شاهرخی با اشاره به اینکه تشکل های کارگری باید تقویت بشوند تاکید کرد: دستگاه های حوزه کار باید دست در دست هم دهند تا موانع و مشکلات بر سر راه جامعه کارگری برداشته شود.
وی خطاب به کارگران در روز جهانی کارگر گفت: شما باید تلاش کنید تا واحد های تولیدی سرپا باشند و بتوانند کار کنند چراکه واحدهای تولیدی پویا، متکی بر کارگران همیشه موفق هستند.
استاندار همدان اظهار داشت: ما به آینده تولید و رونق تولید در استان امیدوار هستیم و سرمایه گذاران و کارگران خوبی در استان داریم که در همه بخش ها فعال هستند.
شاهرخی تاکید کرد: اگر کار و تولید رونق بگیرد مشکلات کارگران و سایر اشخاص نیز مرتفع می شود.

استاندار همدان روز یکشنبه در دیدار با جمعی از کارگران استان با تبریک روز جهانی کارگر افزود: در سند سه ساله توسعه راهبردی استان همدان ، علاوه بر حفظ واحدها و اشتغال ایجاد شده، به ازای هر سال 20 هزار شغل و در مجموع 60 هزار شغل جدید و پایدار در همدان ایجاد می شود.

گفتنی است بر اساس آمار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 350 هزار کارگر در بخش های مختلف در استان همدان اشتغال دارند.