رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان از پلمب 43 واحد صنفی متخلف در راستای اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان،  سرهنگ محمد حسن اسماعیلی گفت: با اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی در اصفهان  43 واحد صنفی متخلف که فعالیت آنان مغایر با قوانین و مقررات مربوطه بود شناسایی و پلمب شد.

وی افزود: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از 520 واحد صنفی بازدید کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان همچنین از صدور اخطاریه پلمب برای 178 واحد صنفی دیگر خبر داد و گفت: علاوه بر این ضمن ارائه آموزش های لازم به متصدیان تمامی واحدها، تعداد 300 متصدی نیز از ماموران پلیس تذکر کتبی دریافت کردند.