مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: امسال 100 هکتار از مزارع گندم در این استان برای اولین بار با پهپاد سمپاشی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، محمد صالح احمدی با اشاره به اینکه تاکنون این نوع سمپاشی در مزارع گندم برای مقابله با انواع آفت‌ها از جمله سِن گندم انجام می‌شود گفت: صرفه جویی در مصرف آب، افزایش سرعت و دقت در عملیات از جمله مزایای سمپاشی با پهپاد است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: عملیات سمپاشی مزارع گندم با پهباد در تمام شهرستان‌های استان از اواخر این هفته اجرا می‌شود گفت: اجرای این طرح برای هر هکتار 200 هزار تومان هزینه دارد، اما با اختصاص یارانه هزینه‌ها برای کشاورزان به نصف کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود در سال زراعی جاری 592 هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت محصول گندم رفته که شامل 560 هزار هکتار دیم و 32 هزار هکتار آبی است.

به گزارش خبرگزاری موج کردستان، پیش بینی می‌شود امسال یک میلیون و 200 هزار تن گندم از مزارع استان کردستان برداشت شود که یک میلیون و 60 هزار تن مازاد بر مصرف کشاورزان خریداری می‌شود.