رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نطنز از بازدید 110 نفر دانش آموز دوره متوسطه از کارگاه های مهارتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، علی ترابیان گفت: در هفته بازدید دانش آموزی و دانشجویی 110 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس مختلف از کارگاه های مهارتی بازدید نمودند.

وی افزود: در هفته بازدید دانش آموزی و دانشجویی قریب به 110 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس مختلف از کارگاههای مهارتی بازدید نمودند و از نزدیک با فعالیت های آموزشی، تجهیزات و پتانسیل کارگاه های مهارتی مرکز شهرستان نطنز آشنا شدند.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نطنز بیان داشت: دانش آموزان در حین بازدید با بخش کوتاهی از استانداردهای آموزشی حرفه های تعمیر اتومبیل های سواری بنزینی، سرویس و نگهداری خودرو، تعمیر لوازم خانگی، برق ساختمان و صنعتی و PLC آشنا شدند.