با حکم وزیر کشور فرمانداران جدید فریدن و بویین میاندشت منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، با حکم وزیر کشور و پیشنهاد استاندار اصفهان، سید تقی معین الدینی به عنوان فرماندار فریدن منصوب شد.

 همچنین در حکمی دیگر وزیر کشور محمدرضا توسلی  را به  عنوان فرماندار جدید شهرستان بویین میاندشت معرفی کرد.