بازرس کل استان یزد گفت: حمایت از واحدهایی که خوش حساب بودند و مالیات داده اند در مقابل واحدهای تولیدی که خوش حساب نبودند در پرداخت تسهیلات در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، حجت الاسلام والمسلمین اکبر طالبی بازرس کل استان یزد گفت: همه مشکلات واحدهای تولیدی استان یزد تنها در مسائل بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی خلاصه نمی شود و باید در مسائلی همچون صادرات کالا و جابجایی پول هم تسهیل ایجاد کرد.

طالبی افزود: از سوی دیگر باید حمایت از واحدهایی که در زمان فراوانی نعمت، خوش حساب بودند و مالیات داده اند در مقابل واحدهای تولیدی که در همان زمان خوش حساب نبودند در پرداخت تسهیلات در اولویت قرار گیرد.