مدیر مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: افزایش 32 درصدی بارندگی در سال آبی 97 تا 98 بر اساس اطلاعات آماری ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، چهل و هفتمین نشست کانون تفکر آب با حضور دبیر و اعضای کانون تفکر در پردیس آزادی دانشگاه یزد برگزار شد، برنامه‌های آتی کانون مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه علی اصغر سمساریزدی دبیرکانون تفکر آب یزد، دستورکار جلسه را گزارشی از تحلیل وضعیت بارندگی و جریانات سطحی استان یزد در سال آبی 97-98 و طرح موضوع چیستی و کاستی سند آمایش استان یزد اعلام کرد.

محمد علی امیربیگی مدیر مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه‌ای یزد، عنوان کرد: متوسط بارندگی استان یزد از ابتدای سال آبی 98-97 تا پایان فروردین ماه 110.5 میلیمتر بوده که میزان آن درمدت مشابه سال قبل 46.6 میلیمتر و در مدت مشابه متوسط دوره آماری 83.7 میلیمتر است که نسبت به سال قبل 137 و نسبت به متوسط دوره آماری 32 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: متوسط بارندگی حوضه آبریز فلات مرکزی از ابتدای سال آبی تا پایان فروردین ماه 197.6 میلیمتر بوده که میزان آن درمدت مشابه سال قبل 68.4 و درمدت مشابه متوسط دوره آماری 139.9 میلیمتر بوده است.

به گفته وی متوسط بارندگی کشور از ابتدای سال آبی تا پایان فروردین ماه 313.3 میلیمتر بوده که میزان آن درمدت مشابه سال قبل 119.8 و درمدت مشابه متوسط دوره آماری 208.1 میلیمتر بوده است و متوسط بارندگی استان یزد در فروردین ماه سال جاری49.6 میلیمتر بوده که میزان آن در مدت مشابه سال قبل 20 میلیمتر و درمدت مشابه متوسط دوره آماری 16 میلیمتر است که نسبت به سال قبل 148 و نسبت به متوسط دوره آماری 210 درصد افزایش داشته است.
وی در خصوص متوسط بارندگی فروردین ماه حوضه آبریز فلات مرکزی اعلام کرد: 68.1 میلیمتر بارندگی که میزان آن در مدت مشابه سال قبل 18.3 میلیمتر و در مدت مشابه متوسط دوره آماری 25.5 میلیمتر بوده در فروردین ماه ثبت شده است.