مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: افتخار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به هنرمندان، شاعران و اهالی رسانه است؛ این اداره بدون هنرمندان هیچ اعتباری ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، رضا کمالی زرکانی در آئین اختتامیه نخستین دوره جایزه شعر رامی عنوان کرد: همیشه در طول تاریخ ما به ایران افتخار کردیم و ایران همیشه افتخارش به شاعرانش بوده است.

وی با بیان اینکه وقتی به تاریخ چند صد سال قبل برمی‌گردیم هیچ گاه نمیگوییم که استاندار زمان مولوی چه کسی بوده؛ بلکه میگوییم مولوی که بوده است، ادامه داد: همیشه زمانی که درباره شاعران هر دوره تاریخی حرف میزنیم راجع به فرهنگ آن زمان سخن میگوییم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تصریح کرد: افتخار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به هنرمندان، شاعران و اهالی رسانه است؛ این اداره بدون هنرمندان هیچ اعتباری ندارد.

کمالی زرکانی با اشاره به اینکه همیشه تر دستی های شاعران مایه مباهات بوده و هست اما اصل شعر به شفا بخشی آن بوده است، گفت: امروز روز خوبی برای ادبیات  رقم خورده است

دبیر نخستین دوره جشنواره جایزه شعر رامی نیز با اشاره به اینکه پیش‌بینی ما برای حضور شاعران در این جشنواره درست نبود، گفت: در نخستین دوره از این جشنواره و با زمان کوتاهی که داشتیم شاهد حضور203 شاعر بودیم که با 812 اثر در این جشنواره شرکت کردند.

یدالله شهرجو با بیان اینکه روزی که این کار را شروع کردیم فکرش را نمی‌کردیم که اجرای این کار به این زیبایی باشد، گفت: نگاه ما در این جشنواره رقابت نبوده بلکه هدف ما در این جشنواره ایجاد یک فضای آموزشی بوده است.