سربازان گمنام امام زمان در استان یزد طی چند عملیات اطلاعاتی در یک سال اخیر، برخی سوء استفاده مالی را در این استان کشف و متخلفان را برای رسیدگی به تخلف به دستگاه قضا معرفی کرده اند که در این راستا سرپرست یکی از بانک های استان یزد بازداشت و از سمت خود عزل شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، پس از مدت‌ها رصد اطلاعاتی با احراز تخلف سرپرست یکی از بانک ها در استان یزد، این فرد پس از تشکیل پرونده به جرم سوء استفاده از موقعیت شغلی و دریافت رشوه از جایگاه خود عزل شده و تحقیقات برای کشف دقیق میزان تخلفات وی در حال انجام است.

به گفته یک مقام آگاه امنیتی یکی از عرصه هایی که باعث افزایش اعتماد مردم به دستگاه های نظارتی و امنیتی می شود، جلوگیری از سوء استفاده افراد از موقعیت شغلی است و در این زمینه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رویکردی فعالانه برای برخورد با این گونه جرائم در دستور کار دارند.

این مقام آگاه در خصوص پرونده سرپرست این بانک در استان یزد اظهار داشت: به مجرد احراز تخلف از سوی این مدیر، اقدامات قانونی با هماهنگی دستگاه قضایی برای دستگیری و عزل این مدیر انجام شد و تحقیقات بیشتر در خصوص این پرونده در حال انجام است.

سربازان گمنام امام زمان در استان یزد طی چند عملیات اطلاعاتی در یک سال اخیر، برخی سوء استفاده مالی را در این استان یزد کشف و متخلفان را برای رسیدگی به تخلف به دستگاه قضا معرفی کرده اند.