سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد گفت: بیش از 1000 واحد کسب و کار و یا تولیدی در یزد وجود دارند که بنا به دلایلی به سوله تبدیل شده اند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سید مسعود عظیمی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد بر بومی سازی مدل های ارائه شده و موفق تاکید کرد و بیان داشت: برای موفقیت یک طرح یا مدل در نظر گرفتن شرایط محیطی و متغیرهای پیرامونی ضروری است و یک مدل و رهیافت موفق الگویی است که این شرایط را در اجرا و پیاده سازی برنامه ها در نظر بگیرد.

وی با اشاره به رها شدن واحدهای تولیدی و یا کسب و کار اظهار داشت: بیش از 1000 واحد کسب و کار و یا تولیدی در یزد وجود دارند که بنا به دلایلی به سوله تبدیل شده اند در حالی که بالغ بر 60 درصد مراحل احداث آنها انجام شده است.

عظیمی توانمند سازی پروژه ها را از برنامه های استانداری یزد در راستای ایجاد اکوسیستم نوآوری در استان یزد برشمرد.