اعضای شورای شهر نیر در پی درخواست مردمی برای ایجاد راه دسترسی روستایی از نیر به ده بالا، با انتقاد تند فرماندار تفت مواجه و تصمیم به استعفای دسته جمعی از سمت‌های خود گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، در جلسه ای فوق العاده، اعضای شورای شهر و شهردار نیر تصمیم به استعفای دسته جمعی از سمت‌های خود گرفته اند.

روز گذشته اعضای شورای شهر نیر با ورود به موضوع درخواست و اقدام جهت ایجاد مسیر نیر-دهبالا با محمد محامدی فرماندار تفت به مشاجره پرداختند و با اقدام تند فرماندار تفت موجب استعفای دست جمعی شورای نیر شد.

اعضای شورای شهر نیر در پی درخواست مردمی برای ایجاد راه دسترسی روستایی از نیر به ده بالا، با انتقاد از اینکه دولت پول و اعتباری برای این موضوع ندارد و توجه به مردم روستا نمی کند با استفاده از برخی تجهیزات راهسازی اقدام به احداث راه و مرمت مسیر کردند که در پی این اقدام دستگاه های مربوطه برای پیگیری موضوع وارد عمل شدند.

این در حالی است که فرماندار تفت مدعی می شود، هرگز یک ریال اعتبار جهت ایجاد مسیر نیر-دهبالا در نظر گرفته نشده بوده و حتی حرف و صحبتی هم از آن به میان نیامده که برخی از اعضای شورا اقدامی در این خصوص داشته باشند.