شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاسیس هفت رشته در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه یزد موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاسیس هفت رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه یزد موافقت کرد.

شورای گسترش آموزش عالی موافقت قطعی خود را با پذیرش دانشجو در رشته‌های مخاطرات محیطی، مهندسی مواد گرایش سرامیک، مردم‌شناسی، جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، معماری و انرژی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور و رشته مهندسی نساجی گرایش شیمی نساجی و رنگ صادر کرد.

دانشگاه یزد در حال حاضر با ۱۴ هزار و ۳۷۲ دانشجو دارای ۴۸ رشته دکترا، 123 رشته کارشناسی ارشد، ۴۷ رشته کارشناسی است.