معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان ازافزایش 3 برابری ذخیره سد زاینده رود نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حسن ساسانی بیان داشت: در پی بارش‌های بهاری ذخیره کنونی سد زاینده رود 3 برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

وی افزود: حجم سد زاینده رود درد پی بارش های بهاره از مرز ۵۶۶ میلیون مترمکعب گذشت.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: هم اکنون حجم ورودی به سد زاینده رود 131مترمکعب بر ثانیه و حجم خروجی آن حدود 67 مترمکعب بر ثانیه است.

ساسانی ادامه داد: هم اکنون 40 درصد از سد زاینده رود آبگیری شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: میزان بارندگی از اول مهر تا کنون در منطقه چلگرد ایستگاه شاخص زایندرود دو هزار و 124 میلی متر گزارش شده  که درمقایسه با میانگین بلند مدت 67 درصد افزایش یافته است.