رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید موسویان کاشان از بازدید حدود 200 نفر دانش آموز دوره متوسطه از کارگاه های مهارتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمود علوانی گفت: در هفته بازدید دانش آموزی، دانشجویی و مشاغل حدود 200 نفر دانش آموز دوره متوسطه از کارگاه های مهارتی بازدید کردند.

وی افزود:  قریب به 200 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس مختلف از کارگاه های مهارتی مرکز بازدید نمودند و از نزدیک با فعالیت های آموزشی، تجهیزات و پتانسیل کارگاههای مهارتی مرکز آشنا شدند.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید موسویان کاشان بیان کرد: هدف از این بازدیدها ترویج فرهنگ مهارت آموزی بین دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان می باشد.