مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت:برگزاری مناسب و دقیق کارگاه های پیش از ازدواج در ارتقای علمی و عملی مخاطبان نقش آفرین است و از افزایش طلاق در جامعه به شدت پیشگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، اعظم کریمی مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در جلسه ای که با حضور مسئولان اداره ورزش و جوانان یزد برگزار شد، افزود: تشکیل و تقویت این کارگاه های پیش از ازدواج در استان ها در سال جاری پیگیری می شود.

وی ادامه داد: ایجاد فرصت مناسب در تمام شهرستان با حضور اساتید مجرب برای برگزاری این کارگاه ها با همکاری و پیگیری دستگاه های مرتبط ماموریت وزارت ورزش و جوانان است.

این مسئول اظهار داشت: این کارگاه های آموزشی و مشاوره همراه با برنامه محوری بسیار جدی و طبق اهداف برگزار شود تا خروجی آن نصیب مخاطبان و زوج های جوان شود.

کریمی به اهمیت ایجاد مراکز تخصصی مشاوره قبل از پیوند مقدس ازدواج به عنوان یک ضرورت در کشور تاکید کرد و خواست تا متولیان امر با همکاری و هم افزایی برای تحقق آن بکوشند.

وی بیان داشت: برگزاری مناسب و دقیق این کارگاه ها در ارتقای علمی و عملی مخاطبان نقش آفرین است و از افزایش طلاق در جامعه به شدت پیشگیری می کند.

مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان یادآور شد: در سال 1397 در یزد ٢١٦ کارگاه برای چهار هزار و ٧٠٠ نفر با همراهی ٦٨ مدرس در قالب هزار و ٧٠٠ ساعت آموزشی برگزار شده است.

کریمی تصریح کرد: از این کارگاه ها ٧٥ کارگاه مربوط به آموزش های قبل از ازدواج، ٣١ کارگاه مربوط به حین ازدواج و ١١٠ کارگاه مربوط به بعد از ازدواج است.

مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در سفر به یزد همچنین از مرکز حمایت از کسب و کارهای نوپای فرهنگی و اجتماعی استان یزد بازدید کرد.