نوزاد پنج کیلو 100 گرم در بیمارستان ضیایی اردکان متولد شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، عواملی چون دیابت بارداری و اضافه وزن بیش از حد مادر در دوران بارداری می تواند منجر به اضافه وزن شود و احتمال دارد یکی از این موارد دلیل تولد نوزاد پنج کیلو 100 گرم در اردکان باشد.

بیمارستان ضیایی اردکان   پس از شروع طرح تحول سلامت، اقدامات موثری در زمینه افزایش سلامت مادران و ترویج زایمان طبیعی و ایمن انجام داده و آمار زایمان فیزیولوژیک به طور چشمگیری افزایش یافته است.

گفتنی است: بیمارستان ضیایی اردکان امسال نیز برای دومین دوره پیاپی در زمینه ترویج زایمان طبیعی و ایمن و سلامت مادران به عنوان بیمارستان برتر در کشور معرفی شده است