طبق آمار جدید مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در استان اردبیل در پایان سال 97 به 9.3 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، آمار بیکاری اردبیل تبدیل به کلاف سردرگمی شده است که هر از چندگاهی آمارهای مختلفی که بعضا در تناقض با یکدیگر هستند از سوی مراکز آمارگیری و همچنین از سوی مسئولان ارشد استان اردبیل رسانه ای می شود.

طبق آمار جدید مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در استان اردبیل در پایان سال 97 به 9.3 درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری
جدیدترین آمار منتشره در خصوص نرخ بیکاری استان اردبیل عدد 9.3 درصد را نشان می دهد که در مقایسه با آمار قبلی که نرخ بیکاری را 10 درصد اعلام کرده بود، 0.7 درصد کاهش داشته است.

میانگین نرخ بیکاری کل کشور 12درصد است که آمار جدید نرخ بیکاری اردبیل حاکی از وضعیت مطلوب بیکاری در استان نسبت به کل کشور است.

استاندار اردبیل در سال 97 آمار ایجاد 18 هزار شغل را رسانه ای کرده بود که در مقایسه با اضافه شدن حدود 7 هزار نفر جویای کار جدید در سال می توان نتیجه گرفت 11هزار شغل در سال 97 ایجاد شده است.

حال باید توسط کارشناسان و مسئولان ذی ربط موضوع ایجاد 18 هزار شغل راستی آزمایی شده و در صورت تحقق آن، بررسی شود که ایجاد 11 هزار شغل چگونه می تواند آمار اعلام شده توسط مدیرکل اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی استان اردبیل در  بهمن ماه سال 97 که بالغ بر 15.3 درصد بود با این سرعت و در عرض کمتر از 2 ماه به نرخ بیکاری 9.3 درصد در پایان سال 97 تبدیل کند.