معاون امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: ما به جوانان قول دادیم به کمک یونیدو 5 هزار شغل جدید ایجاد کنیم این شعار نیست و بر اساس ظرفیت های موجود استان و محاسبات دقیق انجام شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، حسین فیروزی شامگاه امروز در جلسه دستاوردهای برنامه توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار با حضور مارلن باکالی نماینده ارشد یونیدو در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد اظهار داشت: کردستان را به دلیل اقلیم متفاوت با تعداد زیادی از استان های کشور، طبیعت و فرهنگ غنی، وجود منابع آبی بیشتر از متوسط کشور، هم مرز بودن با کشور عراق و از همه مهم تر جوانان خلاق و ایده پرداز به عنوان یکی از استان های طرح تکاپو انتخاب کرده اند.

وی افزود: برای توسعه کسب و کارها صرفا حرکت کردن در یک سیکل بسته داخل کشور کار ساز نیست لذا حضور یونیدو در توسعه این کسب و کارها بسیار حائز اهمیت است.

معاون امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه یونیدو تجارب بسیار خوبی از توسعه کسب و کارها در نقاط مختلف دنیا دارد گفت: انتظار داریم یونیدو این تجارب را هم با ما تبادل کنند و آموزش ها را برای کردستان در نظر بگیرند.

فیروزی تصریح کرد: در حوزه آی تی جوانان ما کار های خیلی خوبی انجام داده اند و خلاقیت آن ها روز به روز افزایش پیدا می کند اما اگر یونیدو جدی تر وارد بشود شتاب کارهای ما بیشتر می شود.

وی گفت: ما می خواهیم عمارت مشیر دیوان را به خانه خلاق صنایع دستی تبدیل کنیم این عمارت مکان کم نظری است و این ظرفیت را دارد برای ما شغل و ارزش افزوده ایجاد کند.

فیروزی در ادامه گفت: دولت و ملت ما به همه سازمان های بین المللی احترام می گذارد. سازمان ملل متحد یک رکن و پایه مهم برلی صلح و امنیت بین المللی است و یونیدو یکی از بازوهای این سازمان ارزشمند است.