مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد گفت: اصل موضوع صنایع دستی در استان یزد به حوزه پارچه و لباس باز می گردد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سیدمصطفی فاطمی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد گفت: اصل موضوع صنایع دستی در استان یزد به حوزه پارچه و لباس باز می گردد که البته به آن کم توجهی شده است.

وی افزود: تقویت کارگاه های صنایع دستی در حوزه پارچه و لباس در دستور کار این اداره کل قرار دارد و برای سال های آینده، جهانی شدن این موضوع پیگیری خواهد شد.