مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: تاکنون 3 هزار هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان نشاکاری شد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، احمد صادقی با اشاره به اینکه شهرستان محمودآباد 17 هزار و 467 هکتار اراضی شالیزاری دارد، اظهار داشت: تاکنون سه هزار و 780 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان نشاکاری شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با بیان اینکه عملیات شخم و شیار، خزانه گیری و بذرپاشی در 17 هزار و 467 هکتار انجام شد، افزود: آب تخت اولیه در 17 هزار هکتار و  آب تخت آماده نشا در 12 هزار و 125 هکتار انجام شده است.

صادقی درخصوص بیمه برنج نیز اظهار کرد: شالیکاران محمودآبادی تاکنون دو هزار هکتار از زمین‌های خود را زیر چتر بیمه برنج بردند که با توجه تلاش کارشناسان این مدیریت و صندوق بیمه محصولات کشاورزی در این شهرستان، پیش بینی می‌شود سطح پوششی بیمه تا پایان مهلت آن به سه هزار هکتار نیز برسد.