مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری بر لزوم مدیریت چرای دام در مراتع و پرهیز از ورود زودهنگام و دام مازاد بر پروانه چرا و طرح مرتعداری به مراتع برای جلوگیری از بروز احتمالی هرگونه حوادث غیر مترقبه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، سید محسن موسوی تاکامی اظهار داشت: نظر به اهمیت حفظ پوشش گیاهی مراتع و نقش آن در حفظ خاک و آب و توسعه اقتصادی و اجتماعی برای فراهم کردن زمینه و بستر مناسب جهت تجدید حیات طبیعی گیاهان مرتعی و با توجه به نزدیک شدن به فصل کوچ برای جلوگیری از تخریب مراتع از ورود زودهنگام احشام و دام  مازاد بر پروانه چرا و طرح مرتعداری و دامداران فاقد پروانه چرا به مراتع میان بند و ییلاقی استان جلوگیری می شود.

وی ادامه داد : بهره برداران برای مواجه نشدن با مسائل و مشکلات و خسارات احتمالی در مسیر کوچ از ورود زودهنگام و دام مازاد بر پروانه چرا و طرح مرتعداری به مراتع خودداری کنند، در غیر اینصورت با متخلفین طبق قوانین و دستور العمل های سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری برخورد خواهد شد و پروانه چرا و حقوق بهره برداری و طرح مرتعداری آنان باطل می شود.

موسوی در خاتمه یادآور شد: برای حفظ و حراست مطلوب ترعرصه های ملی و مراتع توام با سرعت عمل، کد امداد جنگل و مرتع به شماره 1504 و تلفن مستقیم یگان حفاظت ادراه کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران –ساری به شماره 33344574-011 به صورت شبانه روزی در خدمت عموم مردم است.