مدیر شبکه بهداشت ودرمان دهاقان از معدوم سازی بیش از 300 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته همزمان با هفته سلامت در دهاقان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حشمت الله ثالثی گفت: همزمان با هفته سلامت 335 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و غیر مجاز در شهرستان دهاقان معدوم شد.

وی افزود: در بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از مراکز عرضه مواد غذایی در دهاقان بیش از 300  کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و غیر مجاز کشف و معدوم شد.