کارگاه تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد به تشریح نظریه های منسوخ شده و سپس ارائه نظریه های کاربردی در زمینه اعتیاد و مدل های پیشگیری معتبر پرداخته شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، در چارچوب تفاهم نامه موجود میان معاونت دانشجویی دانشگاه تهران و مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه یزد، کارگاه تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد ۲۶ و ۲۷ فروردین‌ماه در دانشگاه یزد برگزار شد.

محمدعلی صادقی پور میبدی معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان یزد در این کارگاه به تشریح نظریه های منسوخ شده و سپس ارائه نظریه های کاربردی در زمینه اعتیاد و مدل های پیشگیری معتبر و آموزش به افراد حاضر در جهت پیشگیری پرداخت.

در کارگاه مذکور تعدادی از کارشناسان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد، مددکاران و مشاوران دانشگاه حضور داشتند.