دبیر علمی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی گفت:212 مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی مورد پذیرش قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سید حیدر میرفخرالدینی دبیر علمی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی در ادامه به ارائه گزارش عملکرد این کنفرانس پرداخت.

وی گفت: در مجموع 264 مقاله به این کنفرانس ارسال شد که در نهایت و پس از ارزیابی داوران 212 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که از این تعداد 47 مقاله به صورت ارائه شفاهی و ما بقی به صورت پوستر هستند.

میر فخرالدینی با بیان اینکه در این کنفرانس علاوه بر دانشگاههای داخلی دو دانشگاه لیورپول و ... فعال هستند اساس کار و فلسفه این کنفرانس را پرداختن به نیازهای صنعت و سازمان‌های مرتبط دانست.