رییس دیوان محاسبات کشور گفت: واقعیت این است که امروز کشور ما با مسائل متعددی مواجه است که شامل صنعت، اقتصاد و وضعیت ما در محیط بین المللی است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، عادل آذر رییس انجمن علمی مدیریت صنعتی و رییس دیوان محاسبات کشور در کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است به ارائه توضیحاتی پیرامون رسالت ملی رشته مدیریت صنعتی پرداخت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نظام تخصیص منابع مالی در کشور با چالش های مواجهه است، گفت: واقعیت این است که امروز کشور ما با مسائل متعددی مواجه است که شامل صنعت، اقتصاد و وضعیت ما در محیط بین المللی است.

رییس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: بحث عدالت و فساد در بررسی مسائل و چالش‌های کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و فساد لزوما به معنای میل نیست بلکه گاهی اوقات فساد از نوع حیف و فقدان کیفیت در انجام امور یا پروژه های انجام شده است و رسالت مدیریت صنعتی این است که با ارائه راهکار و تئوری کیفیت را تضمین کند.

دکتر آذر همچنین بر رویکرد جامعه محوری مدیران صنعتی به جای پرداختن به مسائل صرفا آکادمیک تأکید کرد و افزود: با رویکرد جامعه محور و در نظر گرفتن شرایط جامعه و همچنین خروج از فضای صرفا آکادمیک مدیران صنعتی می توانند نقش موثر و مثبت خود در بهبود فرآیندها و حل چالش‌ها به عهده بگیرند.

وی تعریف حوزه مدیریت صنعتی در سطح کلان و همچنین شبکه سازی مدیریت صنعتی را دو راهکار مهم برای ارتقای وضعیت این رشته دانست.

وی تصریح کرد: در شبکه‌سازی چالش‌ها، دغدغه‌ها، پیشرفت‌ها ، فعالیت‌ها به اشتراک گذارده می‌شوند و پیشرفت اساسی در این رشته محقق خواهد شد.

این کنفرانس به مدت دو روز ۳ و ۴ اردیبهشت ماه در دانشگاه یزد درحال برگزاری است.