مدیرعامل شرکت گاز لرستان، گفت: بیش از 500 هزار مشترک شهری و روستایی از خدمات شرکت گاز لرستان استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، غلامرضا لطفعلیان، گفت: بیش از 500 هزار مشترک شهری و روستایی از خدمات شرکت گاز لرستان استفاده می کنند که از این تعداد، بیش از 120 هزار مشترک روستایی، و 380 هزار مشترک شهری، مشترکان 9 شهرک صنعتی، 6 نیروگاه و 48 جایگاه C.N.G هستند.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، تصریح کرد: در حال حاضر، 99.8 درصد جمعیت شهری و 90 درصد جمعیت روستایی لرستان از نعمت گاز برخوردار هستند و از خدمات این شرکت استفاده می کنند.

لطفعلیان، افزود: این در حالی است که از مجموع 25 شهر استان، هم اکنون 24 شهر از نعمت گاز بهره مند هستند و همانگونه که در ابتدای سال جاری اطلاع رسانی شد، عملیات گازرسانی به شول آباد نیز در دستور کار است.

وی، ادامه داد: گازرسانی به روستاها و توسعه مناطق محروم، اولویت اصلی شرکت گاز لرستان است، لذا در همین راستا 5 هزار کیلومتر از مجموع 8 هزار کیلومتر شبکه گاز استان در روستاها اجرا شده است که امیدواریم طبق برنامه ریزی صورت گرفته، در سال 98 این میزان افزایش یابد.

مطالبات شرکت گاز لرستان از مشترکین، 135 میلیارد تومان است

غلامرضا لطفعلیان، گفت: میزان مطالبات ما از مشترکین یک هزار و 350 میلیارد ریال است که امیدواریم مردم شریف استان در راستای ارائه خدمات بیشتر، این شرکت را یاری کرده و با پرداخت مطالبات معوق خود، شرایط ارائه خدمات مطلوب تر را برای شرکت گاز لرستان فراهم آورند.

گفتنی است شبکه گازرسانی استان لرستان در حال حاضر، 8 هزار کیلومتر است.