مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد گفت: بهره گیری از فکر و ظرفیت جوانان و واگذاری برخی کارها به آنها یک فرصت خوب در یزد است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد،  فخرالسادات خامسی هامانه   مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد گفت: از وظایف مهم مسئولان است که بیش از گذشته در حمایت و تقویت تشکل های مردم نهاد حوزه جوانان اقدام کنند.

خامسی هامانه افزود: سال های اخیر نسبت به صدور مجوز و انجام برنامه های مختلف توسط تشکل ها کارهای خوبی انجام گرفته ولی باید بیشتر شود.

وی اظهار داشت: بهره گیری از فکر و ظرفیت جوانان و واگذاری برخی کارها به آنها یک فرصت است که خوشبختانه زمینه آن در استان یزد وجود دارد.