مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر از رشد 13 درصدی تعداد مسافران دریایی در بنادر مرکز هرمزگان خبر داد و گفت: طی ایام نوروز ۹۸ ۵ میلیون نفر مایل سفر دریایی داخلی و بین المللی در مسیرهای بین بنادر و جزایر مرکز استان هرمزگان به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، حمیدرضا محمدحسینی  از رشد 13 درصدی تعداد مسافران دریایی در بنادر مرکز هرمزگان خبر داد.

وی در تشریح این خبر گفت: در دوره زمانی ۲۰ روزه اجرای طرح نوروزی تسهیل سفرهای دریایی، بیش از ۵ میلیون نفر مایل مسافت طی شده توسط ناوگان دریایی بین بندر شهید باهنر و شارجه امارات و بندر شهید حقانی بندرعباس و جزایر قشم، هرمز و لارک بوده به ثبت رسید که در نوع خود بی نظیر است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر خاطرنشان کرد: در طول یک سفر دریایی از بندر مبدا تا بندر مقصد عوامل متعددی در ایجاد یک سفر دریایی ایمن و خاطره انگیز دخیل هستند که می توان به مراکز کنترل ترافیک دریایی، خدمه شناورها، زیر ساخت ارتباطی بنادر، ایمنی شناورهای مسافری و... اشاره کرد.

محمد حسینی  گفت: به تناسب فاصله بندر مبدا و بندر مقصد (طول سفر دریایی) میزان صرف زمان توسط عوامل یاد شده متفاوت خواهد بود که شاخص نفر مایل می تواند بیانگر کارایی این عوامل باشد.

 به گزارش موج، نفر مایل به مسافت طی شده توسط هر مسافر در سفرهای دریایی اطلاق می شود که نشان می دهد ناوگان دریایی مسافری در یک بازه زمانی چه میزان مسافت را به ازای هر نفر طی کرده است.