مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل از پیش بینی برداشت 3تن گل محمدی در آران و بیدگل و افزایش 40 هکتاری سطح زیر کشت آن نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حسین فتاحی گفت: پیش بینی می شود امسال 3 تن گل محمدی از هر هکتار از گلستان های شهرستان آران و بیدگل برداشت شود.

وی با اشاره به آغاز برداشت گل محمدی افزود: سطح زیر کشت گل محمدی در آران و بیدگل  حدود 70 هکتار است که نسبت به سال گذشته  40 هکتار افزایش داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل گفت: برداشت گل محمدی تا اواخر اردیبهشت  ماه در آران و بیدگل ادامه دارد.