به مناسبت روز زمین پاک طبیعت کوهستان شهر برزک پاک سازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، دانش آموزان شهر برزک با همراهی مراکز سلامت و شهروندان دوستدار محیط زیست با پاکسازی طبیعت زیبای تفرجگاه سرآسیاب شهر برزک روز زمین پاک را پاس داشتند.

حفاظت از گونه های زیستی و نه به زباله و پلاستیک به عنوان شعار امسال روز زمین پاک اعلام شده است.

گفتنی است؛ همه ساله در جهان در روز دوم اردیبهشت(۲۲ آوریل) مراسمی در گوشه و کنار جهان با نام "روز زمین پاک" برگزار می شود.