مدیرکل حوزه استاندار کردستان گفت: سفر رئیس جمهوری به این استان لغو و به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، علی مفاخری اظهار داشت: قرار بود دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه به کردستان سفر کند که این برنامه لغو شده است.

مدیر کل حوزه استاندار کردستان اضافه کرد: این سفر به زمان دیگری موکول شده که متعاقبا در خصوص آن اطلاع رسانی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج کردستان، قرار بود رئیس جمهور هفته گذشته یعنی فروردین ماه به کردستان سفر نماید که آن تاریخ به چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه موکول شد، که به دلایل نامعلوم این سفر برای بار دوم نیز کنسل گردید.