عضویت یکی دیگر از اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد در کارگروه‌ تخصصی شهرسازی شورای گسترش آموزش با حکم معاون آموزشی وزیر علوم انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، محمدرضا نقصان‌محمدی عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد را به عنوان عضو کارگروه‌ تخصصی شهرسازی به مدت ۲ سال منصوب کرد.

پیش از این طی احکام صادر شده از سوی مجتبی شریعتی نیاسر و علی دولتی، محمد کاظم توسلی،  یدالله جلالی پندری، محمدرضا رضایی، عبدالحمید انصاری و علی اصغر علمدار یزدی به ترتیب به عنوان اعضای کارگروه‌های تخصصی آمار، فیزیک، زبان و ادبیات فارسی، جغرافیا، مهندسی معدن و مهندسی نساجی منصوب شدند.