معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان یزد اظهار داشت: اشتغال، ازدواج و مسکن سه مطالبه اصلی جوانان است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد،  احمد طالبی معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان یزد اظهار داشت: اشتغال، ازدواج و مسکن سه مطالبه اصلی جوانان است که برای حل آنها با همکاری دستگاه های اجرایی و تشکل ها اقدام می شود.

طالبی افزود: توجه به تشکل های مردم نهاد در حوزه جوانان و واگذاری امور مختلف و کاهش تصدی گری جزو برنامه های مهم این اداره کل است که صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: برای ارتقای علمی و توانمندسازی جوانان بر حسب نیاز توسط تشکل ها و پیگیری این معاونت و حمایت و همراهی مسئولان نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام می شود.

طالبی به اهمیت جلب مشارکت جوانان و حضور فعال آنها در عرصه های مختلف تاکید کرد و همکاری دستگاه های اجرایی در این موضوع مهم را خواستار شد.